AVV: de democratische vakbond

AVV Curium

Curium

Wij zijn AVV Curium, de democratische vakbond

AVV Curium behartigt de belangen van alle medewerkers binnen Curium, lid of geen lid. Wij vinden het belangrijk dat iedere werknemer van Curium eigenaar is van zijn/haar loopbaan. Welke arbeidsvoorwaarden zijn voor jou nodig om goed te kunnen functioneren? Deze voorwaarden kunnen verschillen per levensfase. Jij kunt als medewerker direct betrokken zijn bij de voor jouw belangrijke ontwikkelingen. Je mag meepraten over onderwerpen die je direct aangaan. Logisch toch?

Daarom heb je bij AVV inspraak in je arbeidsvoorwaarden. Jij beslist mee wat er gebeurt met jouw arbeidsvoorwaarden. Want uitgangspunt bij AVV Curium is, dat iedereen die onder de cao Curium valt, stemrecht moet hebben over deze cao. Stemrecht is bij AVV niet alleen voorbehouden aan leden. We zoeken altijd naar het draagvlak en hanteren het democratische draagvlakmodel.

Om mee te kunnen doen vragen we mensen deel te nemen aan ons platform.  We oefenen geen druk uit, maar hopen uiteraard wel dat veel mensen ons steunen en lid worden. Leden zijn de ambassadeurs van ons model.

de tekst gaat verder onder de afbeelding

Wie zijn we

AVV Curium is het platform van en voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Curium. Binnen dit platform werken medewerkers van verschillende afdelingen samen, omdat een gezamenlijke aanpak voordelen biedt. AVV ondersteunt het platform met adviezen en begeleidt hen in diverse processen. Voor AVV staan de werknemers in het platform centraal.

 

Wat willen we

Medewerkers van Curium werken samen in het platform (deelnemers) en bespreken de arbeidsvoorwaarden. We monitoren de omgeving, kijken naar de arbeidsmarkt en werken samen aan constructieve arbeidsverhoudingen en moderne arbeidsvoorwaarden.
AVV Curium vormt het knooppunt van jullie kennis en ervaring. We stellen ons proactief op. Namens alle medewerkers spelen we een inhoudelijke en begeleidende rol in het cao-overleg. Samen streven we naar moderne en collectieve arbeidsvoorwaarden. AVV Curium weet wat er speelt in de organisatie en richt zich op gemeenschappelijke onderwerpen en de belangen van werknemers. We maken daarbij zo goed mogelijk gebruik van alle netwerken. We willen samen pionieren en ervaringen delen, want samen komen we verder!

 

Hoe doen we dat

AVV Curium deelt alle kennis met haar deelnemers. We bundelen alle krachten voor een effectieve beïnvloeding. We organiseren netwerkbijeenkomsten en geven via onze site avv.nu/curium toegang tot relevante informatie en advies.

 

Draagvlak

AVV Curium past het draagvlakmodel toe. Andere partijen die het ledenmodel hanteren laten alleen leden stemmen; ook als dit betekent dat een klein aantal mensen de arbeidsvoorwaarden bepaalt voor een groot aantal niet-leden. Wij van AVV Curium hebben geen centraal en landelijk gestuurde agenda. De onderwerpen worden bepaald door het platform van medewerkers. Aan dit platform kunnen alle medewerkers deelnemen. We vinden het normaal dat alle medewerkers – lid of geen lid – de mogelijkheid krijgen om mee te praten en te stemmen over hun arbeidsvoorwaarden.

Doe je mee?

Spreekt onze werkwijze je aan en wil je eraan bijdragen? Wordt actief en doe mee! We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Lid worden
Door lid te worden help je anderen en jezelf, doordat je deel bent van een beweging die arbeidsvoorwaarden voor de werkenden van nu bedenkt, realiseert en bevecht. Lid worden kost bij ons slechts 25 euro per jaar. Hiermee ondersteun je ons democratische draagvlakmodel en draag je als ambassadeur de vernieuwing in de totstandkoming van jouw arbeidsvoorwaarden uit.

Weinig tijd, wel je stem laten horen
Schrijf je dan in voor het cao-panel Curium. Je krijgt automatisch een oproep om te stemmen over de gemaakte afspraken in het overleg over jouw collectieve arbeidsvoorwaarden. 

Meer tijd beschikbaar: een paar keer per jaar je stem laten horen
Je kan dan actief worden door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten van het platform. In deze bijeenkomsten praten werknemers uit jouw sector over de onderwerpen die op de onderhandelingstafel liggen. 

Zin om te bouwen: AVV Curium als onderhandelingspartner bij jouw cao
Ben je het eens met onze filosofie dat elke werknemer moet kunnen stemmen en met onze ideeën over werken in de 21e eeuw? Als je onder je collega’s leden wilt werven, mail ons voor advies, ondersteuning en materiaal. 

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe organiseren we draagvlak?

Heeft AVV Curium leden?

Wat is het cao-panel?

Hoe wordt er gestemd?

Is AVV Curium een one-issue partij?

Is AVV Curium interessant voor mijn werkgever?

Wat is de relatie met de PV, PVT of OR?

Is AVV Curium onafhankelijk?

Wat is het grootste verschil t.o.v. andere partijen?

 

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten neem dan contact met ons op. Je kan ons mailen of bel 070-444.21.40
Wil je dat we een keer langskomen, schroom dan niet om ons uit nodigen.

27 augustus 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel