AVV: de democratische vakbond

Cao voor de Consumentenbond. Met gemengde gevoelens

Consumentenbond

Medewerkers van de Consumentenbond stemmen in met het eindvoorstel van werkgever, maar niet van harte. Uit de opmerkingen die de medewerkers maken bij hun stem is op te maken dat er twijfels bestaan over de reorganisatie.  

Als we alleen kijken naar de cijfers bij de stemming kan je stellen dat de meerderheid heeft ingestemd met het eindbod. Van de 230 medewerkers die konden stemmen hebben er hier 181 gebruik van gemaakt en daadwerkelijk gestemd: 91 vóór, 73 tegen en 17 onthoudingen. Heldere uitslag zou je denken.

Met tegenzin voor stemmen
Zoom je in op de opmerkingen die de stemmers konden maken bij hun stem dan zijn zowel de voor- als tegenstemmers zijn het in grote mate eens, namelijk dat de voorstellen van de werkgever op een aantal vlakken een verslechtering is. Er zitten verslechteringen in voor jongeren, hun perspectief op doorgroeien is lager geworden. Het nieuwe salaris- en functiebouwwerk wordt voor veel medewerkers ook als een verslechtering gezien. Desalniettemin hebben de meeste medewerkers toch voor het eindbod gestemd.

Doe wat met de kritiek
Voor AVV betekent deze uitslag dat er werk aan de winkel is. Wij vinden dat de werkgever de onvrede bij de werknemers niet kan negeren. Dat een meerderheid alsnog voor heeft gestemd betekent immers niet dat iedereen weer vrolijk aan de slag gaat met het nieuwe functiebouwwerk. De uitdaging voor ons is om met de werkgever het gesprek aan te gaan. Als de Consumentenbond een aantrekkelijke werkgever wil zijn moet ze zich de kritiek aantrekken.

03 mei 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel