AVV: de democratische vakbond

Nieuwe aanpassingen in de cao FremantleMedia BV (Blue Circle)

Blue Circle

De medewerkers hebben positief gestemd over een aantal aanpassingen in de cao. De cao, met aanpassingen, wordt voor twee jaar verlengd. Hieronder staat een aantal aanpassingen.

Een verandering van het feestdagenbeleid 
Goede Vrijdag en vrijdag na Hemelvaart, wordt ingewisseld voor een moderner beleid. In het kort kan men aan het begin van het jaar één zelfgekozen dag aanvragen die past bij een geloofsovertuiging of die om een andere reden belangrijk is. De andere dag is voor iedereen die op 1 januari minstens 1 jaar in dienst is en kan gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling. Men kan op deze dag een cursus of training volgen of een congres bijwonen. Het gaat hier dus om persoonlijke ontwikkeling, de dag hoeft niet gebruikt te worden om een training voor werk te volgen. 

 

Jaarlijkse salarisherziening 
Op 1 januari van het kalenderjaar worden de salarissen verhoogd met de gemiddelde indexatie op basis van de afgeleide CPI over de voorgaande maanden december tot en met november. Deze is vastgesteld op 2.1%. Ook is er ruimte voor individuele verhogingen op basis van het functioneren en de relatieve salarispositie. 

 

Overige aanpassingen 
Er worden een aantal formuleringen verruimd in de (standaard) cao om zo af te kunnen wijken in het voordeel van de werknemer. Waar het nodig is, worden artikelen aan de gewijzigde wetgeving aangepast, waaronder een verwijzing naar het geboorteverlof dat medio 2022 ingaat. Runners en spotters worden toegevoegd bij de salarisbandbreedtes zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan bij de uitbetaling door een 3e partij. Dat leidt nu vaak tot vertraging van de uitbetaling. 

 

Side notes 
Naast de bovenstaande afspraken, zijn er ook een paar afspraken buiten de cao om vastgelegd. Dit betreft de reiskostentegemoetkoming voor woon/werkverkeer. Deze wordt opnieuw ingericht omdat de fiscale regels hiervoor wijzigen en omdat men hybride blijft werken. Per kantoordag krijgt men een vaste vergoeding met een maximum van 150,- per maand bij alle dagen naar kantoor. 

Voor de eigen loopbaanontwikkeling en voor de onderlinge verbondenheid, worden de interne mogelijkheden van een dagje meelopen op een andere afdeling/productie en/of met een andere functie gestimuleerd. 

24 december 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel