AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao RET

RET

Bij RET NV is ingestemd met een nieuwe cao. Daar waar het vorige cao-overleg stroef verliep, was daar deze keer geen enkele sprake van. Dat is ook te zien in wat er bereikt is: een tweejarige cao waarbij de lonen het eerste jaar gemiddeld met 3% stijgen en het jaar erop met minimaal 2%.
Wat zijn de belangrijkste punten die we zijn overeengekomen? 

  • Een cao met een looptijd van 24 maanden (1 januari 2022 tot 1 januari 2024). 

  • Per 1 februari 2022 worden alle salaristreden met € 80,- bruto verhoogd. 

  • Per 1 februari 2023 wordt een structurele verhoging van de salarissen met 2% toegekend. Zit je in een fulltime salaristrede met een bruto maandinkomen welke lager is dan € 3250,- bruto per maand, dan bedraagt de salarisverhoging € 65,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband). Dit betekent dat de verhoging bij de fulltime salaristreden onder de € 3250,- bruto per maand meer dan 2% stijgen.

  • Mocht per 1 maart 2023 blijken dat de voorspelde afgeleide CPI-cijfer voor de maand maart 2023 hoger is dan de hiervoor genoemde 2%, dan worden de salarissen alsnog met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 verhoogd met het verschil. 

  • Een eenmalige uitkering van € 850,- bruto, mits je per 1 januari 2022 al in dienst was en op 28 februari 2022 nog bent. Nieuwe medewerkers (in dienst getreden ná 1 januari 2022) of medewerkers die de organisatie vóór 28 februari 2022 hebben/gaan verlaten, ontvangen een pro-rata uitkering.

  • De totale doorlooptijd van schaal *32 (Bijlage A in bijlage 5 Cao RET N.V.) wordt met drie jaar ingekort.  

  • De CPU (Bijlage 5 artikel 12 van de CAO RET NV), waarvoor medewerkers in trede 20 van schaal *32 in aanmerking komen, wordt met 25 euro bruto verhoogd tot 425 euro bruto (deeltijders pro rata). 

  • Het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot 100% van het maximale dagloon.

  • En voor de rest zijn er nog afspraken gemaakt waarover we verder in gesprek gaan tijdens de komende georganiseerde overleggen zoals bijvoorbeeld tekstuele redactie van de cao, studie naar belastbaarheid en overige. 

14 maart 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel