AVV: de democratische vakbond

De stemmen zijn geteld: Bilthoven Biologicals heeft een nieuwe cao 01-05-2022 t/m 01-05-2023

Bilthoven Biologicals

Tot en met 26 april konden jullie stemmen over de nieuwe cao. De meerderheid stemde voor, wat betekent dat Bilthoven Biologicals een nieuwe cao heeft.

Wat zijn de belangrijkste punten die we zijn overeengekomen? 

  • Een cao met een looptijd van een jaar (1 mei 2022 tot 1 mei 2023);

  • Een loonsverhoging die ingaat per 1 mei 2022 van 3,25% voor de salarisschalen 1 t/m 10 en een loonsverhoging van 2,75% voor de salarisschalen 11 t/m 13, die ook per 1 mei 2022 ingaat;

  • Er wordt een werkgroep opgestart om aan de slag te gaan met de inrichting van een Cafetariamodel;

  • Het beleid hoe om te gaan met ongewenst gedrag wordt vastgelegd in de cao; 

  • Er zijn richtlijnen opgesteld hoe wordt omgegaan met demotie;

  • De grens waarover reiskosten worden vergoed, wordt opgetrokken van 49 km naar 60 km enkele reis;

  • Wanneer de fiscale mogelijkheden voor reiskostenvergoedingen en thuiswerkvergoeding worden verruimd, gaan we in overleg met de intentie deze toe te passen.

02 mei 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel