AVV: de democratische vakbond

Update gesprekken AVV in de kraamzorg

Kraamzorg

Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben we in de afgelopen periode een aantal gesprekken gehad met jullie werkgevers over een nieuwe cao. Hoewel we een aantal grote stappen hebben gezet, hebben we tot nog toe nog geen akkoord.

BO-Geboortezorg heeft aangegeven deze zomer nog tot een akkoord te willen komen en hebben aangegeven nogmaals met ons in gesprek te willen gaan. Wij hebben aangegeven ook op korte termijn duidelijkheid te willen verschaffen. Wij zullen het gesprek over jullie nieuwe cao op 14 juli a.s. voort zetten. We hopen er dan uit te komen. Na het overleg zullen we jullie zo spoedig mogelijk informeren.

12 juli 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel