AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao: werknemers krijgen ruim 17% loon erbij 

VVNL

De medewerkers werkzaam in het veiligheidsdomein hebben in ruime meerderheid ingestemd met het bereikte akkoord tussen AVV en VBe NL. In de nieuwe cao stijgen de salarissen met ruim 17%. Als de inflatie dit jaar toeneemt, kan dit nog meer worden. Maar er staat nog meer in de nieuwe cao. Werknemers krijgen meer keuze in vrije dagen. Het persoonlijk ontwikkelingsbudget gaat omhoog. En de kilometervergoeding wordt verhoogd. Met deze afspraken maken werkgevers en AVV grote stappen om de sector verder te professionaliseren, om werknemers vast te houden en aan zich te binden.

Cao van de toekomst 
De cao Veiligheidsdomein is de cao voor alle functies in crowdmanagement en beveiliging. Het werk in deze sector bestaat vaak uit kortdurende opdrachten. Daarom moet er in de cao veel ruimte zijn voor de inzet van flexibele krachten. In ruil voor die flexibiliteit ontvangt iedereen een hoog salaris, meer zeggenschap over werktijden en een ruimer pensioen.

Draagvlak, het nieuwe normaal 
Dankzij inspanningen van beide partijen is er een akkoord. Niet langer bepaalt een klein aantal vakbondskaderleden en bestuurders wat er in de cao staat. Alle werknemers hebben bij AVV een stem. Dit past bij VBe NL waar gelijkheid belangrijk is. Volgens René Koorn bestuurder van AVV hebben deze kernwaarden juist bijgedragen aan het bereikte akkoord. Juist door niet vanuit geharde standpunten te onderhandelen maar vanuit begrip voor ieders belang is er een mooi resultaat bereikt. Een resultaat dat door de meerderheid van het personeel met instemming is omarmt, aldus Koorn

Voor zzp'ers is er in de cao een bodemtarief vastgelegd. Dit is minimaal 140% van het vergelijkbare loon. Verder zijn afspraken gemaakt om voor de komende cao de lonen van voetbalstewards, verkeersregelaars, evenementen- en horecabeveiligers in te schalen op het niveau van objectbeveiligers. Het doel is gelijke behandeling voor alle werknemers in het veiligheidsdomein. 

Loonsverhoging 
De cao geldt drie jaar: van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024. Jaarlijks in maart volgt de cao de inflatie van consumenten én bedrijven. Over een extra percentage wordt apart onderhandeld. Hierdoor stijgen de salarissen vanaf 1 maart 2022 met 3,63%. Per 1 maart 2023 wordt dit met 13,5% verhoogd.  
Hoeveel je salaris in 2024 stijgt, krijg je in 2023 te horen. De verwachting is dat de regering ook een hogere kilometervergoeding mogelijk maakt (21ct/km in 2023 en 23ct/km in 2024). AVV is er blij mee dat werknemers de mogelijkheid krijgen om extra pensioen op te bouwen in een aanvullende collectieve pensioenregeling. 

Meer vrijheid, meer keuze 
Werknemers krijgen meer invloed op hun roosters door het aanwijzen van 6 roostervrije dagen per kwartaal. De jaarlijks 5 mei viering is vanaf 2024 een verlofdag. Bij ‘onwerkbaar weer’ door storm of extreme kou, krijg je vrij. Voor de oudere werknemer komt er een generatieregeling (arbeidstijdverkorting). Als een werknemer meedoet, wordt een deel van het extra verlof ingeruild. Geen deelname? Dan behoud je je huidige, ruime, extra verlof.

Samenwerking met Defensie 
Om uitwisseling met Defensie te bevorderen worden reservisten door een unieke cao-regeling vrijgesteld. Zo wordt het voor beide partijen makkelijker om vakbekwame mensen in te zetten wanneer het nodig is.

Procedure om erkenning 
De cao Veiligheidsdomein is uniek. De minister van Sociale Zaken heeft dat al eerder erkend. Inmiddels is er opnieuw onduidelijkheid door een nieuw algemeen verbindend verzoek van een andere cao in de sector. Hierover voert VBe NL een aantal procedures. De verwachting is dat er dit jaar meer duidelijkheid komt. De Raad van State zal zich uitspreken. AVV steunt VBe NL bij deze procedures. In de tussentijd is de cao Veiligheidsdomein de cao die telt. De cao draagt bij aan een stevige positie met een hoger inkomen en meer regie voor werknemers en zzp’ers in de sector.

Voor meer details, lees hier het principeakkoord.

14 september 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel