AVV: de democratische vakbond

Tussentijdse verhoging voor de Zelfstandige Klinieken

Zelfstandige Klinieken

Bij de zelfstandige klinieken hebben we na informeel overleg met werkgeversorganisatie ZKN de lonen extra verhoogd. De looptijd van de huidige cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De loonsverhoging die we destijds (eind 2021) voor 2023 hadden bedongen was 2,75%. Op dat moment was het een goede en marktconforme loonsverhoging.  
Met het oog op de sterkte stijging van de inflatie in 2022 hebben we overleg gevoerd met het MZ-platform van ondernemingsraden in de sector. Daaruit ontstond het verzoek tot een tussentijdse extra loonsverhoging.  

ZKN begreep de noodzaak hiervan. Uiteindelijk hebben we voorgesteld de lonen met 2% extra te verhogen. Bij dit voorstel hebben we rekening gehouden met de volgende zaken: 
De inflatie is sterk gestegen; de overheid compenseert voor de gestegen energiekosten; de gemiddelde cao-stijging op dat moment lag tussen de 4,5% en 5%; klinieken hadden rekening gehouden met 2,75%. Bovendien was duidelijk dat, wilden we deze extra stijging redelijk geruisloos (en dus ook op tijd) doorvoeren (dat wil zeggen zonder uitgebreide ophaalsessies, extra onderhandelingen en een stemming), dat de extra loonstijging dan weer marktconform moest zijn.  

ZKN heeft ons voorstel aangenomen. Daarmee komt de loonstijging in 2023 uit op 4,75% in februari 2023 in plaats van 2,75%.  

30 januari 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel