AVV: de democratische vakbond

Update gesprek met werkgevers

Kraamzorg

Op maandag 5 juni hebben we samen met de andere vakbonden een overleg gehad met de werkgevers. 

Tijdens dit gesprek gaven de werkgevers aan druk bezig te zijn met het herijken van BO Kraamzorgorganisatie en het aantrekken van nieuwe medewerkers. In de afgelopen maanden zijn redelijk veel mensen vertrokken bij BO waardoor een aantal werkzaamheden, waaronder de uitwerking van de laatste cao-afspraken, nog niet is uitgevoerd. 
Er wordt kritisch gekeken naar de expertise in de organisatie en er zal vaker externe expertise worden ingezet.  

Oog voor de kraamzorgmedewerkers 
Werkgevers zijn zich bewust van de structurele problemen binnen de kraamzorg waar jullie als medewerkers mee kampen. Denk hierbij aan problemen als inzet, capaciteit, leveren van continuïteit van zorg, het perspectief van de kraamverzorgenden, maar vooral ook het salaris van de kraamverzorgenden 
Hierover zijn de werkgevers al een aantal maanden met verschillende partijen in overleg, met als doel de achterstanden ten opzichte van andere sectoren weg te werken en zich gezamenlijk te richten op de toekomst. 

Vervolg 
We hebben afgesproken dat alle nog openstaande punten de komende weken worden afgerond. Het gaat dan bijvoorbeeld over: 

  • Het verlofsparen, oftewel de mogelijkheid om maximaal 100 weken verlof te sparen die je later kan gebruiken om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken; 
  • Het geschil over de wijze waarop het maandsalaris wordt berekend; 
  • Levensfase bewust personeelsbeleid; 
  • Het formuleren van een éénduidige uitleg van sommige cao-teksten; 
  • Overige punten  

Zodra wij hier meer over weten zullen wij dit naar jullie communiceren. 

Wat vinden en willen jullie 
De werkgevers hebben ons gevraagd om in gesprek te gaan met de achterban, wat leeft er en waar lopen jullie tegenaan? Wij willen jullie daarom ook vragen om zoveel mogelijk je input te leveren.  
Je kunt dit doen door een mail te sturen naar Chantal Klei cklei@avv.nu of haar te bellen op 0625183450 

09 juni 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel