AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao 2023 - 2024

Ricardo

AVV heeft opnieuw een cao afgesloten bij Ricardo. De cao heeft een looptijd van één jaar, van 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. In deze cao is afgesproken dat de salarissen als volgt verhoogd worden:

  • Per 1 januari 2023 worden de salarissen verhoogd met 4% De onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheidstoeslag in de cao worden met dit bedrag geïndexeerd.
  • Per 1 juli 2023 worden de salarissen verhoogd met 2%. Ook dit keer worden de bovengenoemde toeslagen met dit bedrag geïndexeerd.

Medewerkers met een brutosalaris van maximaal €5.000 per maand (bij 36 uur, exclusief vakantiegeld en/of andere emolumenten) ontvangen een eenmalig bedrag van € 1.000 euro bruto op basis van 36 uur per week. Dit bedrag zal naar rato worden uitbetaald (peildatum 23 november 2022). 

Daarnaast wordt er een artikel over mantelzorg en rouwverlof opgenomen en wordt de pensioenpremie per 1 januari 2023 verhoogd naar 25,5%.

Benieuwd naar wat er verder is afgesproken in de cao? Klik hier om je cao te bekijken.

26 maart 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel