AVV: de democratische vakbond

Platformbijeenkomst 4 september

Kraamzorg

Op maandag 4 september 2023 organiseerden we een platformbijeenkomst en spraken we met een aantal medewerkers uit de kraamzorg. AVV wilde graag met de medewerkers in gesprek over de aanstaande cao-onderhandelingen. De medewerkers gaven ons waardevolle feedback en input voor de komende onderhandelingen. Wij hebben nu een goed beeld van waar de medewerkers allemaal tegenaan lopen. We hebben de onderstaande punten in de breedste zin besproken;

 • RVU-regeling: wat is het en voor wie is het aantrekkelijk? 
 • Werk-privébalans (voor o.a. ouder met jonge kinderen, zware diensten oudere werknemer) 
 • Takenpakket kraamverzorger: dit is nu te divers/uiteenlopend 
 • Overuren: dit zijn er vaak te veel en er is weinig mogelijkheid tot het opnemen ervan 
 • Vakantie opnemen in de zomerperiode: op welke manieren is dit mogelijk? 
 • Dubbelen: heel onwenselijk voor zowel werknemer als cliënten 
 • Inkomen: dit is erg laag voor o.a. alleenstaanden maar ook voor tweeverdieners die beide een laag inkomen hebben 
 • Cao-tekst: werkgevers interpreteren de tekst anders en voeren het daarom anders uit  
 • Uitstroom groter dan instroom kraamverzorgers 
 • Werkuren zijn niet gegarandeerd 
 • Benodigdheden om te kunnen werken zoals kleding schoeisels en werkauto 
 • Weinig waardering: terug te zien in o.a. minimale loonsverhogingen 
 • Zorg op maat bieden: kan dit en is het werkbaar met de uren? 
 • Kraamverzorgers die zelf bepalen hoeveel uren ze afnemen: is dit een mogelijkheid?  
 • Verantwoordelijkheden en beslissingen: als je eerder uit een gezin weg moet, bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit te signaleren, regelen en hier beslissingen over te maken 
 • Bedrijven die postcodegebied op slot doen: leggen de druk bij andere bedrijven. 
 • Digitale kraamzorg: volgens verzorgenden niet werkbaar doordat zaken niet op beeld te zien zijn (o.a. waarom de borstvoeding niet lukt en geelzucht; het beeld verkleurt.) 
 • Ergonomisch verantwoorde zorg 
 • 100 weken verlofuren sparen: kunnen kraamverzorgenden daar plusuren voor inzetten? 

Nadat we deze punten uitvoerig besproken hebben, vroegen we aan de deelnemende leden of zij aan hun collega's willen vragen om mee te denken over wat zij belangrijk vinden in een cao. We vertelden tijdens de bijeenkomst ook dat er nog geen datums zijn vastgelegd waarop we met de werkgever in gesprek gaan. Zodra we meer weten, komen we na de eerste onderhandeling weer bij jullie terug met een update.  
Alle bovengenoemde punten nemen wij mee in het overleg en we houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen en gemaakte afspraken. 

Wil je nog verder input geven naast het bovenstaande? Graag! Stuur dan een mailtje naar René Koorn of Chantal Klei. Je kan je via deze weg ook aanmelden voor toekomstige platformbijeenkomsten. Wanneer je je aanmeldt voor ons cao-panel, word je via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in je sector. Je krijgt dan ook automatisch een uitnodiging om te stemmen.

11 september 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel