AVV: de democratische vakbond

Cao-onderhandelingen nieuwe cao ZKN opgestart

Zelfstandige Klinieken

Zoals bekend eindigt de looptijd van de cao ZKN op 31 december aanstaande. Op dinsdag 31 oktober zijn de onderhandelingsdelegaties van ZKN en vakbond AVV voor de eerste maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben partijen hun inzet voor de nieuwe cao aan elkaar kenbaar gemaakt en vanuit ieders eigen perspectief nader toegelicht. Lees hier de inzet van AVV. Lees hier de inzet van ZKN

De bijeenkomst verliep in goede, constructieve sfeer. De komende weken is een aantal onderhandelingsdagen ingepland, waarbij de diverse voorstellen clustergewijs door partijen worden besproken. ZKN en AVV streven ernaar om de onderhandelingen in december af te ronden met een eindresultaat over de nieuwe cao. AVV zal dat resultaat dan zoals steeds voorleggen aan degenen die onder de cao vallen.

Het volgende overleg met het platform vindt plaats op dinsdag 7 november van 14.00 tot 16.00.

01 november 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel