AVV: de democratische vakbond

Update cao traject zelfstandige klinieken

Zelfstandige Klinieken

Update cao traject zelfstandige klinieken

 

Zoals wellicht bekend zijn de formele gesprekken gestart op 31 oktober. Zie hier voor de inzetbrieven van beide kanten. Ondertussen hebben we vier formele cao-onderhandelingen gehad. ZKN heeft in die vier onderhandelrondes één keer een loonbod gedaan, AVV heeft na het loonvoorstel in de inzetbrief al twee keer een beweging gemaakt richting ZKN, zie onder.

 

Standpunten AVV

De loonvoorstellen van AVV waren in het kort: 10% op 1 januari (met een bodem op ip-nr 28), 5% op 1 juni (met een bodem op ip-nr 19), en een extra periodiek en trede voor de loonschalen 45, 50 en 55, alsmede een extra trede voor schaal 60 en 65. Dit bij een looptijd van één jaar. Klik hier voor onze volledige inzetbrief. Dit zijn natuurlijk forse loonvoorstellen, en daar is ook alle aanleiding voor.

  • De lonen lopen nu al geruime tijd achter bij die van de cao Ziekenhuizen. De lonen bij de ziekenhuizen stijgen nogmaals met 5% (en een bodem) op 1 januari 2024 en nogmaals 5% op 1 juni 2024.
  • De inflatie bedroeg over 2022 gemiddeld 10%, over 2023 tot nog toe gemiddeld 4,4%, de verwachte inflatie over 2024 bedraagt 3,8%, resulterend in een stijging van 19,2% over 2022-2024.  
  • De lonen in de ZKN cao zijn over de periode 2022-2023 slechts 7,6% gestegen. Om alleen al de inflatie te compenseren, is dus minimaal een stijging van 10,7% nodig in 2024.
  • (Als we de (nog niet bekende) inflatie van november en december meenemen, komt het gat met de inflatie waarschijnlijk al boven de 11% uit.)

Na de start van de cao-onderhandelingen kwam er een rapport van AWVN uit, waarin stond dat de midden schalen FW 35 tot en met FW 60 achter waren gebleven. Om die reden hebben wij toen ons voorstel voor extra treden in de midden schalen aangepast.

 

Standpunten ZKN

ZKN heeft in die inzetbrief (klik hier) geen loonbod gedaan. ZKN heeft het voorstel van AVV als onrealistisch beoordeeld. ZKN vindt zowel de arbeidssituatie als de arbeidsverhoudingen in een zelfstandige kliniek ‘op veel fronten geheel anders’ dan in een algemeen ziekenhuis en ZKN wil daarom de lonen niet vergelijken met de ziekenhuizen. Als belangrijkste verschillen noemt ZKN daarbij: ‘Dagdiensten op (vooral) weekdagen. Planbare zorg.’

Ondertussen heeft ZKN nu éénmaal een loonvoorstel gedaan, als volgt:

  • Looptijd nieuwe cao 1-1-2024 tot en met 31-12-2024.
  • 5% erbij op 1 februari.
  • 2% erbij op 1 november.

ZKN heeft aangegeven dat er valt te praten over een extra trede voor een aantal midden schalen.

Daarnaast heeft ZKN voorgesteld om de zin over werktijden ‘In de zelfstandige kliniek wordt in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 20:00 uur gewerkt’ uit de cao te schrappen. De motivatie hierbij luidt: ‘Het beroep op zelfstandige klinieken om meer in de avonden en op zaterdag zorg te leveren is onafwendbaar en wordt groter.’

Met het voorstel van ZKN blijft de loonachterstand op de ziekenhuizen in stand en wordt die vanaf juni 2024 zelfs flink groter.

 

04 december 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel