AVV: de democratische vakbond

Minister Helder stelt teleur

Kraamzorg

AVV en collega vakbonden FNV, CNV, FBZ, NU’91 zijn teleurgesteld in de reactie van minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de brandbrief die eind december door de vijf bonden naar de minister werd gestuurd. De vakbonden vrezen dat er op korte termijn geen kraamzorg meer is voor veel moeders en pasgeborenen. De gesprekken tussen vakbonden en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg voor een nieuwe cao verlopen moeizaam.

De bonden schreven de minister eind december een brandbrief omdat ze vrezen dat de toegankelijkheid van kraamzorg binnenkort niet langer te waarborgen is. En als reactie verwijst de minister nu doodleuk naar de gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland en de werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. De minister verwacht dat die partijen er alles aan doen om de kraamzorg toegankelijk te houden. Maar extra geld beschikbaar stellen voor de salarissen die echt omhoog moeten doet de minister niet. De salarissen in de kraamzorg lopen zo’n 10% achter op de salarissen in de ouderenzorg.

De vakbonden wijzen erop dat er nu al 1.000 vacatures open staan die niet opgevuld kunnen worden. Kraamverzorgenden kunnen ook niet tot nauwelijks vakantie opnemen vanwege dit tekort.

Minister spreekt zichzelf tegen
Volgens de vakbonden spreekt de minister zichzelf ook tegen. De minister stelt dat de overheidsbijdrage voor arbeidsvoorwaarden in de zorg, de zogenoemde OVA-ruimte, voldoende zou moeten zijn om de lonen zodanig te verhogen dat ze marktconform zijn. Tegelijkertijd vindt de minister dat er meer moet gebeuren om de kraamzorg toegankelijk te houden. Wat de bonden betreft komt de minister daar niet mee weg en moet ze actie ondernemen.

Vervolg cao-gesprekken
Op donderdag 8 februari zitten vakbonden en werkgevers voor de zesde keer om tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er werken ruim 7.800 kraamverzorgenden in loondienst. Het aantal zzp’ers ligt rond de 1.000.

31 januari 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel