AVV: de democratische vakbond

Teva doet een eindvoorstel

Teva

Het zal je misschien niet zijn ontgaan: er is een eindbod voor de nieuwe cao Teva. We hebben de afgelopen weken meerdere keren onderhandeld. Nu heeft de werkgever een eindbod gedaan. Werkgever biedt niet wat we hadden gehoopt. We hebben toch besloten het eindvoorstel aan jullie voor te leggen, zodat jullie kunnen bepalen of je het voldoende vindt.

Alleen als de meerderheid van stemmers vóór het eindbod stemt, wordt de nieuwe cao aangenomen. Het woord is aan de werknemers. Jullie mogen stemmen over dit eindbod. Maak gebruik van je stemrecht en stem, óók als je geen lid bent. Bij AVV mogen zowel leden als niet-leden stemmen.

Wat de werkgever biedt, kunnen jullie ook vinden op het intranet. Daarnaast kun je ook via de site van AVV het resultaat nalezen en je mening delen. Daar vind je nog veel meer informatie over jouw cao.

Wat staat er in het eindbod

 • De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 • Per 1 april 2024 worden de cao-salarisschalen volledig geharmoniseerd met de salarisschalen van Teva Europa (hoofdkantoor) en vastgesteld conform de benchmark van Towers Watson.
 • Het percentage voor de aanpassingen salarissen gaat volledig op in de Merit matrix en bedraagt 3,55%.
 • Er wordt eenmalig een ondergrens Merit toegekend voor Successful en Outstanding Performers.
  • In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Successful Performers een ondergrens van 2%.
  • In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Outstanding Performers een ondergrens van 2.5%.
 • Een eenmalige uitkering ter grootte van € 250,-- bruto per 1 augustus 2024.
 • In 2024 wordt samen met bonden gekeken naar een andere transparantere systematiek in de totstandkoming van de Merit Matrix.
 • De cao wordt inclusiever, want je krijgt mogelijkheid om voor jou relevante dagen aan te wijzen als feestdag.
 • Er zijn nog wat kleine wijzigingen, die kun je nalezen in het eindvoorstel van werkgever.

Lees hier het eindvoorstel.

Nu is het aan jullie om je stem uit te brengen: jij beslist! Ga hier naar de stemming Teva.

07 februari 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel