AVV: de democratische vakbond

Uitslag stemming cao Teva

Teva

De stemmen zijn geteld. Dank voor jouw mening.

Tot en met gisteren - 13 februari 2024 - kon je stemmen over het akkoord voor een nieuwe cao Teva. Zowel AVV als je werkgever heeft  gecommuniceerd en toegelicht waarover je kon stemmen. We hebben uitleg gegeven over de wijze waarop sommige voorstellen uitgevoerd zouden worden.

We zullen je niet langer in spanning houden en meedelen dat de meerderheid tegen het eindvoorstel van werkgever heeft gestemd.

Er hebben 126 mensen gestemd. Alle stemmers hebben hun stem geverifieerd en er is één ongeldige stem binnengekomen. Deze persoon viel niet onder de werkingssfeer van de cao. De uitslag is gebaseerd op deze 125 valide uitgebrachte stemmen, oftewel stemmen van medewerkers die ook gerechtigd waren om te stemmen (volledigheidshalve dit is dubbel gecheckt).

In percentages uitgedrukt is er als volgt gestemd:
87,3% van de voor- en tegenstemmers stemde tegen, waarmee AVV zich gemachtigd ziet de cao niet te tekenen. Bij dit percentage zijn de neutrale stemmen opgeteld, die waren los zo'n 10%. Daarnaast stemde 12,6% van alle stemmers voor. 

Met deze reacties is er dus geen akkoord en gaan we je werkgever vragen wat zij nu gaan doen. We houden je op de hoogte!

Benieuwd naar de reacties? Klik dan hier.

14 februari 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel