AVV: de democratische vakbond

Stemming over verbeterd cao-voorstel Teva gesloten

Teva

AVV heeft de afgelopen dagen opnieuw overleg gevoerd met je werkgever. Het vorige voorstel was door een meerderheid van de stemmers afgewezen. Voor ons een reden om te zoeken naar een oplossing. Deze hebben we dinsdag 27 februari gevonden. We hebben het verbeterd eindvoorstel met een positief advies voorgelegd, en zijn benieuwd hoe jij - als werknemer van Teva- over dit verbeterd voorstel denkt. Werknemers konden stemmen over dit voorstel. De stemming stond open van woensdag 28 februari 2024 15:00 uur tot en met maandag 4 maart 2024 15:00 uur.

Lees hieronder de belangrijkste punten uit het eindvoorstel voor je nieuwe cao en hoe je kan stemmen. Voordat je gaat stemmen, adviseren we je om de informatie op deze pagina goed te bekijken, zodat je weet of je voor of tegen het eindvoorstel bent. We adviseren je om aan te sluiten bij een van terugkoppelsessies waarin we het verbeterd voorstel toelichten (zie hieronder).

Wat staat er in het verbeterd eindvoorstel?

- Looptijd: De cao krijgt een looptijd van een jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

- Geen harmonisatie: De cao-salarisschalen worden niet geharmoniseerd met de salarisschalen van Teva Europa (hoofdkantoor).

- Studieafspraak: Er is een studie afspraak waarbij we verder spreken over de methodiek, de uitlegbaarheid en transparantie van de merit-verhoging in de cao. Ons voorstel is om de gesprekken over dit onderwerp uiterlijk in september 2024 op te starten. 

- Toezeggingen 2025: Als integraal onderdeel van deze studie-afspraak kunnen wij de volgende toezegging doen voor de cao van 2025:

 • Teva staat open voor een verdeling van het budget in een vast deel voor iedereen (vaste cao-verhoging) en een deel in de merit-matrix.
 • Per 1 januari 2025 stellen wij in ieder geval een cao-loonsverhoging van 1,5% in het vooruitzicht. Het betreft een vaste verhoging voor alle cao-medewerkers. Daarmee wordt de basis voor de loonsverhoging (o.a. van belang voor de merit) per 1 april 2025 dus ook een hoger salaris.
 • Levensgebeurtenissenverlof Teva wil graag artikel 4.7 lid d, e, f en k inruilen voor een zgn. levensgebeurtenissenverlof. Voor alle duidelijkheid: lid a, b, c, g, h, i, en j blijven ongewijzigd. Daar bovenop verruimen we dus de mogelijkheid tot het opnemen van verlof voor levensgebeurtenissen op de volgende manier: Maximaal de helft van het aantal contracturen per week per kalenderjaar om Levensgebeurtenissenverlof op te nemen voor o.a.:
  - Samenlevingscontracten/huwelijken/ondertrouw/scheiden;
  - Crematies en begrafenissen niet vallende onder 4.7 a,b,c;
  - Verhuizen;
  - Bezoeken aan de bank/notaris/advocaat/rechter naar aanleiding van lid 1, 2 of 3.
  Dit betekent dus in de praktijk, dat je dit verlof ook kunt opnemen voor bijvoorbeeld het huwelijk van een vriend of vriendin of bijvoorbeeld een uitvaart van iemand die geen eerstegraads familie is, maar wel belangrijk voor je is. Dit zijn dagen die je ieder jaar opnieuw weer in kunt zetten voor nieuwe levensgebeurtenissen.

- Onveranderd uit het vorige eindvoorstel:

 • Het percentage voor de aanpassingen salarissen gaat volledig op in de Merit matrix en bedraagt 3,55%.
 • Er wordt eenmalig een ondergrens Merit toegekend voor Successful en Outstanding Performers.
  - In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Successful Performers een ondergrens van 2%.
  - In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Outstanding Performers een ondergrens van 2.5%.
 • Een eenmalige uitkering ter grootte van € 250,-- bruto per 1 augustus 2024.

Benieuwd naar de exacte tekst van het aangepast voorstel? Klik dan hier.

Uitslag van de stemming

We plaatsen hier zo snel mogelijk de uitslag van de stemming.

04 maart 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel