AVV: de democratische vakbond

Cao kraamzorg: onder voorwaarden

Kraamzorg

Op maandag 25 maart is het onderhandelingsresultaat door de vakbonden en door de werkgeversdelegatie van Bo Geboortezorg ondertekend. Klik hier om het onderhandelingsresultaat in te zien.

Aan dit onderhandelingsresultaat zijn echter een aantal voorwaarden verbonden, dit wordt ook benoemd onderin het document. De cao treedt pas in werking wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De achterban van de sociale partners stemmen in met het onderhandelingsresultaat. Aan deze voorwaarde is voldaan.
  • Er is een definitief convenant tussen Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland. Aan deze voorwaarde is ook voldaan.
  • De ACM (Autoriteit Consument en Markt) geeft toestemming voor het convenant. Aan deze voorwaarde is nog niet voldaan.

Aan twee van de drie voorwaarden is dus voldaan, maar het wachten is nu op toestemming van het ACM op het convenant. Zolang dit niet is gebeurd, kan de cao niet in werking treden.

We hebben nu nog geen zicht op of en wanneer het ACM toestemming op het convenant gaat geven. Zodra dit gebeurt dan kan ook de cao van kracht gaan en kunnen de loonsverhogingen met terugwerkende kracht worden toegepast. Wanneer we hier iets over horen, brengen we de medewerkers in de sector direct op de hoogte.

28 maart 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel