AVV: de democratische vakbond

Brocacef cao-gesprekken gaan beginnen

Brocacef

Op 17 april vond het eerste overleg met werkgever Brocacef plaats. Als voorbereiding hiervoor organiseerden we informatiebijeenkomsten en hielden we een enquête. Zo konden wij van medewerkers horen waar behoefte aan is en onze inzetbrief hierop baseren. De huidige cao loopt nog tot 1 augustus.

22 april 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel