AVV: de democratische vakbond

Stemming Curium gesloten

Curium

Donderdag 25 april hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Curium. Werknemers van Curium mochten stemmen over de afspraken uit dit resultaat. AVV tekent het akkoord alleen wanneer de meerderheid van de voor- en tegenstemmers voor de afspraken stemt. De stemming stond open van woensdag 1 mei 2024 10 uur tot en met donderdag 9 mei 2024.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

 • Een cao met een looptijd van 1 januari 2024 tot 1 januari 2026
 • Per 1 april 2024 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 3%
 • Per 1 oktober 2024 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 3%
 • Per 1 april 2025 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 3%
 • Per 1 oktober 2025 worden salarissen en salarisschalen verhoogd ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud. Dat wil zeggen dat de brutosalarissen worden aangepast aan de hand van de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI). De aanpassing vindt plaats op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid 2024 juli- 2025 juli), hierna inflatie. Indien de inflatie lager is dan 3% vindt er geen compensatie plaats. Indien de inflatie tussen de 3% en 4% is, dan zal het meerdere boven de 3% tot een maximum van 1% compensatie worden gebruikt om de salarissen en salarisschalen met dat percentage te verhogen per 1 oktober 2025. Indien de inflatie boven de 4% is dan zal het meerdere boven de 4% tot een maximum van 2% compensatie worden gebruikt om de salarissen en salarisschalen met dat percentage te verhogen per 31 december, 23.59 uur ter aanvulling op de 3% + 1% reeds gecompenseerd in 2025
 • In werkgroepen worden de volgende thema's verder uitgewerkt:
  > Het huidige functiehuis en salarisbouwwerk met als doel het verminderen van functietitels (niet aantal functies) en creëren groeiperspectief in salarisschalen.
  > Ploegendienst/Nachtwerk waarbij wordt onderzocht waar nachtwerk kan worden beperkt en hoe ploegenroosters geoptimaliseerd kunnen worden.
  > Levensfasebewustpersoneelsbeleid waarbij beleid wordt opgesteld zodat gezond de pensioensleeftijd gehaald kan worden zonder dat het ten koste gaat van arbeidsproductiviteit.

Benieuwd naar de andere afspraken en de exacte tekst van het onderhandelingsresultaat? Klik dan hier.

Benieuwd naar de exacte tekst van het onderhandelingsresultaat? Klik dan hier.

Uitslag van de stemming

We plaatsen op deze bedrijfspagina zo snel mogelijk de uitslag van de stemming.

Stemmen in de toekomst

Niet gestemd? Wil je in de toekomst een uitnodiging ontvangen om te stemmen? Registreer je dan in het cao-panel Curium. Dan ontvang je zodra een nieuwe stemming opent in jouw sector een mail met een persoonlijke stemlink.

09 mei 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel