AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao Curium

Curium

Tot en met woensdag 5 juni konden alle medewerkers van Curium stemmen over hun nieuwe cao. De meerderheid van de stemmers stemde vóór het cao-resultaat. Hiermee is de nieuwe cao aangenomen. De belangrijkste afspraken zijn dat de salarissen en salarisschalen per 1 april worden verhoogd met 3%, per 1 oktober 2024 nogmaals worden verhoogd met 3% en ook vanaf 1 april 2025 worden verhoogd met 3%.  

Per 1 oktober 2025 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud. Dat wil zeggen dat de brutosalarissen worden aangepast aan de hand van de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI).  

Daarnaast gaan werkgroepen aan de slag met het huidige functiehuis en salarisbouwwerk, met als doel het verminderen van functietitels en creëren van groeiperspectief in salarisschalen. Ook gaan werkgroepen kijken naar beleid ten aanzien van de ploegendienst/nachtdienst, zodat werknemers gezond de pensioenleeftijd kunnen halen.

18 juni 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel